„Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering” jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Nasz kwartalnik powstał w 1996 r. z myślą o kontynuacji i pogłębianiu tematyki wcześniejszych periodyków wydawanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej: „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna”, dotyczące fizyki metali, metod i aparatury do badań obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek, oraz „Powłok Ochronnych”, które obejmowały swym zakresem przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, powłok galwanicznych, malarskich i proszkowych, ochrony czasowej, badań zjawiska korozji.

W 2015 r. w „Inżynierii Powierzchni/Surface Engineering” zaszły istotne zmiany, zarówno w składzie redakcyjnym, sposobie zarządzania pracą edytorską, jak i tematyce czasopisma. Przede wszystkim rozszerzyliśmy zakres tematyczny. Na naszych łamach prezentujemy zagadnienia z zakresu:

- obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,

- technologii powłok PVD, CVD,

- obróbki powierzchniowo-wykańczającej, elektrochemicznej i erozyjnej,

- technologii powłok ochronnych, korozji, galwanicznych,

- inżynierii biomedycznej i recyklingu,

- technik uzbrojenia, szybkiego prototypowania i laserowych.

Uwzględniamy tendencje rozwojowe i dynamiczny postęp, jaki ma miejsce w ostatnich latach w technice. Dominują artykuły o charakterze naukowym i przeglądowym dotyczące możliwości procesów technologicznych w kształtowaniu określonych właściwości powierzchni materiałów metodami inżynierskimi.

Formuła „Inżynierii Powierzchni / Surface Engineering” jest otwarta. Chcemy być dostępni dla jak najszerszego grona Czytelników i Autorów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Artykuły są publikowane w języku polskim (z tytułami, streszczeniami, podpisami i słowami kluczowymi w języku angielskim) lub w angielskim, ponieważ chcemy popularyzować polską myśl techniczną również na arenie międzynarodowej.